Tesniace a izolačné materiály

Vývoj, výroba a predaj vyspelých produktov, ktoré sa držia na čele odvetvia tesniacich a izolačných materiálov.

Dbáme na životné prostredie

Zamerali sme sa na vývoj a výrobu produktov, ktoré sú ohľaduplné k ľuďom i k životnému prostrediu.

Efektivita a šetrenie nákladov

Naše inovatívne produkty sa stali novým štandardom vďaka technickým parametrom, efektivity využitia aj nízkych cien.

Čas sú peniaze

Aplikáciou bezvzduchovým vysokotlakovým striekaním sa dá ušetriť až do 80% času ako použitím štandartných hydroizolačných postupov.

Tesniace a izolačné materiály

Vývoj, výroba a predaj vyspelých produktov, ktoré sa držia na čele odvetvia tesniacich a izolačných materiálov.

Dbáme na životné prostredie

Zamerali sme sa na vývoj a výrobu produktov, ktoré sú ohľaduplné k ľuďom i k životnému prostrediu.

Efektivita a šetrenie nákladov

Naše inovatívne produkty sa stali novým štandardom vďaka technickým parametrom, efektivity využitia aj nízkych cien.

Čas sú peniaze

Aplikáciou bezvzduchovým vysokotlakovým striekaním sa dá ušetriť až do 80% času ako použitím štandartných hydroizolačných postupov.

Tesniace a izolačné materiály

Vývoj, výroba a predaj vyspelých produktov, ktoré sa držia na čele odvetvia tesniacich a izolačných materiálov.

Dbáme na životné prostredie

Zamerali sme sa na vývoj a výrobu produktov, ktoré sú ohľaduplné k ľuďom i k životnému prostrediu.

Efektivita a šetrenie nákladov

Naše inovatívne produkty sa stali novým štandardom vďaka technickým parametrom, efektivity využitia aj nízkych cien.

Čas sú peniaze

Aplikáciou bezvzduchovým vysokotlakovým striekaním sa dá ušetriť až do 80% času ako použitím štandartných hydroizolačných postupov.

Čas sú peniaze

Aplikáciou bezvzduchovým vysokotlakovým striekaním sa dá ušetriť až do 80% času ako použitím štandartných hydroizolačných postupov.

Tesniace a izolačné materiály

Vývoj, výroba a predaj vyspelých produktov, ktoré sa držia na čele odvetvia tesniacich a izolačných materiálov.

Dbáme na životné prostredie

Zamerali sme sa na vývoj a výrobu produktov, ktoré sú ohľaduplné k ľuďom i k životnému prostrediu.

Efektivita a šetrenie nákladov

Naše inovatívne produkty sa stali novým štandardom vďaka technickým parametrom, efektivity využitia aj nízkych cien.

Spoločnosť Bitum

je popredným izraelským výrobcom tesniacich a izolačných produktov. Bitum vyvíja, vyrába a predáva vyspelé produkty, ktoré sa držia na čele trhu s tesniacimi a izolačnými materiálmi. Od roku 1948, kedy spoločnosť Bitum zahájila činnosť, uviedla na trh rad inovatívnych a k životnému prostrediu ohľaduplných produktov pre stavebníctvo, ktoré sa stali novým štandardom v oblasti technických parametrov, efektivity využitia aj nízkych cien.

Regionálny zástupcovia

Produkty